Kod för hälsotillstånd relaterat till e-cigaretter

Publicerad:
I oktober införde Socialstyrelsen en särskild kod i ICD-10-SE för behandling av patienter med hälsotillstånd relaterade till elektroniska cigaretter. Koden är U07.0.

Anledningen var rapporter om insjuknande och dödsfall i framförallt USA som rapporterats efter så kallad vejpning, användning av elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar nu att två sjukdomsfall som kan vara kopplade till vejping har inträffat också i Sverige. Sambandet är inte fastställt. Mer information finns i Folkhälsomyndighetens pressmeddelande.

Personal inom hälso- och sjukvården som möter och behandlar patienter med andningspåverkan behöver vara uppmärksamma på fenomenet och kan med fördel kontakta Giftinformationscentralen om misstanke föreligger att hälsotillståndet har koppling till elektroniska cigaretter. Dessutom bör vården använda koden för behandling av patienter med hälsotillstånd relaterade till elektroniska cigaretter för att möjliggöra uppföljning.