Kampanj med mål att minska fallolyckor

Publicerad:
Socialstyrelsen vill öka kunskapen om fallolyckor och vad man själv kan göra för att minska risken för äldre att falla. Under en vecka om året lägger vi extra fokus på frågan genom kampanjveckan Balansera mera.

Balansera mera utgår från tre teman: mat, motion och medicin. Att äta näringsriktig mat, träna balans och styrka samt ha koll på sina mediciner och eventuella bieffekter av dem är saker som kan minska risken att falla.

Under veckan anordnar kommuner, regioner, pensionärsorganisationer och andra verksamheter i samhället olika former av aktiviteter som bidrar till att lyfta frågan och sprida kunskap. Inför veckans arbete tar vi på Socialstyrelsen fram material som verksamheterna kan använda och dela ut.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer men alla kan falla. Fallolyckor kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Under 2017 föll närmare 67 000 personer så illa att de behövde läggas in på sjukhus för vård. Av dessa var drygt 47 000 över 65 år. Det är också fler kvinnor än män som råkar ut för fall. Drygt 1 000 personer dör varje år i till följd av fallolycka.