""

Introduktionsutbildning för sommarpersonal

Publicerad:
Snart är sommaren här och det behövs många nya krafter inom vården och omsorgen. Socialstyrelsen erbjuder en kostnadsfri introduktionsutbildning på webben som kan ge en bra start för nya på jobbet.

Vården och omsorgen brottas ständigt med brist på personal och under covid-19-pandemin har läget blivit ansträngt på många håll. För att snabbt kunna bemanna upp i verksamheter för äldre personer och personer med funktionsnedsättning har Socialstyrelsen, tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola, tagit fram ett introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom såväl kommunala som privata verksamheter.

Introduktionspaketet ger baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg och består av en utbildning i två delar. Deltagarna får bland annat grundläggande kunskaper om lagar och regler, socialtjänstens uppdrag, äldreomsorgens värdegrund, bemötande och förhållningssätt och basala hygienrutiner.

Hela utbildningen tar cirka fyra dagar att genomföra och du får intyg efter avslutad del ett respektive del två.

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del ett

Introduktion till arbete i vård och omsorg, del två

Introduktionspaketet finns också på en samlingssida för utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.