Internationella patientsäkerhetsdagen 2021

Publicerad:
Den här veckan uppmärksammar vi internationella patientsäkerhetsdagen, 17 september 2021. Årets tema är säker mödra- och förlossningsvård.

Varje dag förlorar 810 kvinnor och 6 700 nyfödda barn livet, runt om i världen, i samband med graviditet och förlossning. Deras liv hade i de flesta fallen kunnat räddas. Den pågående globala pandemin har ytterligare försvårat förhållandena för gravida och barn. Därför har världshälsoorganisationen WHO i år valt att uppmärksamma vikten av en säker mödra- och förlossningsvård.

Sveriges mödra- och förlossningsvård bland de säkraste i världen

Sveriges mödra- och förlossningsvård tillhör de säkraste i världen. Förklaringen till det är bland annat att vi har en utbyggd mödrahälsovård och förlossningsvård som når i princip alla gravida kvinnor, som är kostnadsfri och bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Men även i Sverige finns områden som det är viktigt att förbättra för att bibehålla och öka patientsäkerheten ytterligare. På webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet kan du läsa mer om hur det ser ut i Sverige och världen och vad som görs för att öka patientsäkerheten innan, under och efter förlossning.

Du kan också ta del av ett filmat samtal mellan tre erfarna experter från svensk förlossningsvård, som delar med sig av kunskap och erfarenheter om vad som påverkar patientsäkerheten för kvinnor och barn i mödra- och förlossningsvården. 

Mer material om internationella patientsäkerhetsdagen

Varför uppmärksammar vi patientsäkerhetsdagen?

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt. Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål ”Ingen ska skadas i vården”.