Person tar handsprit ur flaska som sitter i en hållare på väggen.

Internationella handhygiendagen 5 maj

Publicerad:
Vi uppmärksammar den internationella handhygiendagen med att påminna om vår webbutbildning i basala hygienrutiner.

Utbildningen är speciellt anpassad för dig som arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Den passar bra för både erfaren och ny personal och kan vara en del i introduktionen för sommarvikarier när det blir dags. Kursen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Webbutbildningen tar cirka en timme att genomföra och inleds med en modul som vänder sig till alla deltagare. Efter den väljer deltagarna bland ytterligare fyra moduler med olika spår om hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Avsikten är att deltagarna väljer det spår som är mest relevant för dem. I dessa moduler får deltagarna använda de kunskaper de fått i den första modulen genom att ta del av exempel på situationer som de kan ställas inför under en arbetsdag.

Den kostnadsfria utbildningen finns tillgänglig i Socialstyrelsen utbildningsportal. 
Deltagaren registrerar sig på Socialstyrelsens utbildningsportal och kan efter utbildningen göra ett test och få ett kursintyg.

Utbildningen finns också tillgänglig utan registrering i utbildningsportalen.  Då finns inte möjlighet att få kursintyg.