Folksamling i tunnelbanan.

Ingen ska behöva dö av en överdos

Publicerad:
Varje år dör flera hundra personer i överdoser av heroin, metadon och andra opioider. Fler personer behöver därför få tillgång till läkemedlet naloxon som kan häva överdos av opioider. Som ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten av naloxon har Socialstyrelsen tagit fram kunskapsstödjande material för yrkesverksamma, för användare av opioider och deras närstående.

Ett av målen i den nationella ANDTS-strategin är att färre personer ska dö av narkotika. I Sverige har nästan alla som dör i en överdos tagit opioider så som heroin, metadon, morfin eller smärtstillande mediciner som tramadol. En opioidöverdos kan hävas med läkemedlet naloxon. Därför behöver naloxon finnas lätt tillgängligt för dem som riskerar överdos av opioider.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja arbetet med att fler ska få tillgång till naloxon, bland annat genom att öka kunskapen om läkemedlet.

– För att fler ska få tillgång till naloxon behöver både förskrivning och kunskap öka inom hälso- och sjukvården men också inom andra verksamheter så som socialtjänsten och kriminalvården. Alla kan bidra och göra skillnad. Därför har vi tagit fram nytt informationsmaterial för de som möter användare av opioider och deras närstående, säger Gudrun Lundgren, utredare på Socialstyrelsen. 

Även sjuksköterskor får skriva ut naloxon

Sen 2018 får även sjuksköterskor skriva ut naloxon nässprej. Det är en av regeringens långsiktiga åtgärder för att minska dödsfall av opioidöverdoser. Sjuksköterskor får förskriva läkemedlet under förutsättning att de har den kompetens som krävs.

– För att öka tillgänglighet och därmed också minska antalet dödsfall har även sjuksköterskor fått behörighet att förskriva naloxon nässprej. Verksamhetschefen ansvarar för att bedöma om en sjuksköterska har rätt kompetens för förskrivning och kan tillhandahålla en gruppförskrivarkod till de som saknar egen förskrivningsrätt, säger Gudrun Lundgren.

Läs mer i informationsbladet
Sjuksköterskor får förskriva naloxonArtikelnummer: 2023-6-8623|Publicerad: 2023-06-15

Alla kan informera om naloxon

Alla som träffar personer som använder opioider eller deras närstående kan sprida information och kunskap. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett diskussions- och stödmaterial till dig som möter personer som riskerar att överdosera opioider eller riskerar att se någon annan överdosera med opioider. Materialet kan användas som stöd när ni arbetar med frågan i er verksamhet eller som stöd vid samtal om naloxon.

Ta del av diskussions- och stödmaterialet
Rädda liv med naloxon – Diskussions- och stödmaterial om naloxonArtikelnummer: 2023-6-8626|Publicerad: 2023-06-15

Vi har även tagit fram en affisch om att häva överdos av opioider som kan användas i alla verksamheter, en broschyr om naloxon till användare av opioider och deras närstående och en fickfolder om naloxon som användare kan förvara tillsammans med naloxonförpackningen så att den som ger naloxon enkelt kan ta del av informationen.

Ta del av informationsmaterialen