Kvinna på BB med sitt nyfödda barn på magen.

Ingen rekommendation om att erbjuda screening för cystisk fibros

Publicerad:
Cystisk fibros är en ovanlig, ärftlig sjukdom som innebär att det slem som finns på kroppens slemhinnor är tjockare och segare än det ska vara. Varje år föds cirka 20 barn med cystisk fibros.

Socialstyrelsen har bedömt förutsättningarna för att införa ett screeningprogram för cystisk fibros, och har kommit fram till att det inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för det.

Det vetenskapliga underlaget, som uppdaterats sedan prövningen 2016, visar inte att screeningen har tydliga positiva effekter när det gäller exempelvis överlevnad och sjuklighet. Det finns inte stöd för att de positiva effekterna överstiger de negativa på det sätt som krävs för att ett screeningprogram ska införas. Socialstyrelsen rekommenderar därför att screening för cystisk fibros inte erbjuds.

Om det tillkommer ny kunskap kan Socialstyrelsen komma att pröva nyföddhetsscreening för cystisk fibros på nytt.