Tre tonårstjejer sitter vid vatten och dinglar med benen

Information om könsdysfori till personer under 18 år

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr som vänder sig till personer som är under 18 år och som undrar vad det finns för stöd och behandling vid könsdysfori. Vi vänder oss även till föräldrar, vårdnadshavare och närstående till personer under 18 år som har samma funderingar.

Broschyren beskriver kort

  • vad könsinkongruens och könsdysfori är

  • vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp

  • hur utredning av könsdysfori går till

  • vilka behandlingar och vilket stöd som erbjuds vid könsdysfori.

Broschyren bygger främst på Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och unga med könsdysfori som finns på Socialstyrelsens webbplats.

Både informationsbroschyren och kunskapsstödet finns här