Kvinnor spelar bingo på äldreboende

Inbjudan till dialog om behov i äldreomsorgen

Publicerad:
Det nya nationella kompetenscentrumet för äldreomsorg bjuder in kommuner och verksamheter till dialogforum för att lyssna på deras behov och tankar om hur centrumet kan bidra till en god äldreomsorg.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till dig som är chef, ledare, utvecklare med fokus på socialtjänstens uppdrag inom äldreomsorgen, både på strategisk och operativ nivå, i kommunal eller privat regi. Även du som är chef inom hälso- och sjukvård eller MAS/MAR i kommunerna är välkommen att delta.

Digitala dialogforum med fyra olika teman

Vi vill lyssna på och förstå kommunernas och verksamheternas behov, erfarenheter och synpunkter. Därför bjuder vi in till fyra digitala dialoger, utifrån fyra olika teman:

Om Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg

I augusti 2022 inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag.

Centrumets uppdrag är att

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot deras behov av expertstöd

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning

  • ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.

Läs mer om invigningen av Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg