Kvinnor spelar bingo på äldreboende

Inbjudan att delta i dialoger om kompetens och kvalitet i äldreomsorgen

Publicerad:
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in fyra olika målgrupper till digitala dialoger under våren, för att prata om kompetens och kvalitet i äldreomsorgen.

De vi bjuder in till dialogerna är:

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Nyligen inrättade Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag. Centrumets uppdrag är att:

  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot deras behov av expertstöd

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna

  • bidra till utveckling genom kontinuerlig omvärldsbevakning

  • ge en nationell bild av läget i den svenska äldreomsorgen med de styrkor och utmaningar som finns.