Händer i luften.

Idag uppmärksammar vi den suicidpreventiva dagen

Publicerad:
Idag uppmärksammar Socialstyrelsen den internationella suicidpreventiva dagen genom att anordna en konferens om suicidprevention med fokus på samverkan. Vi tipsar också om våra kunskapsstöd inom området.

Varje år den 10 september uppmärksammas den suicidpreventiva dagen världen över med syfte att öka kunskapen om att förebygga suicid. Under den suicidpreventiva dagen i år anordnar Socialstyrelsen, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och NASP, den digitala konferensen ”Livsavgörande samverkan”. Det övergripande temat för konferensen är samordning, samverkan och samarbete för att förebygga suicid.

– En sammanhållen vårdkedja är viktig för individer som har psykisk ohälsa eller som befinner sig i kris. Vi vill synliggöra behovet av och exempel på fungerande samverkan och inspirera flera till arbetssättet att brygga över organisatoriska mellanrum i vård och omsorg, säger Kirsi Laitinen Kennebäck, utredare på Socialstyrelsen.

Kunskapsstöd om att förebygga suicid

Socialstyrelsen stöttar tillsammans med andra myndigheter både hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Bland våra kunskapsstöd hittar du bland annat vår podd om suicidprevention, broschyren Våga tala om psykisk ohälsa, utbildningsmaterialet Det vi inte ser och våra Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.