Två kvinnor som håller om varandra.

Idag uppmärksammar vi den internationella hjärtdagen

Publicerad:
Idag uppmärksammar Socialstyrelsen den internationella hjärtdagen. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor men den långsiktiga trenden visar att antal dödsfall per år minskar.

Den 29 september uppmärksammas den internationella hjärtdagen (World Heart Day) runt om i hela världen. Dagen har instiftats av World Heart Federation (WHF) som driver frågan om upplysning och global samverkan kring hjärt- och kärlsjukdomar.

Under 2020 var det 70 000 män och 50 000 kvinnor som blev inlagda på sjukhus på grund av hjärt- och kärlsjukdomar. Den vanligaste diagnosen vid sjukhusinläggning i slutenvården är hjärtsvikt och därefter förmaksflimmer och förmaksfladder.

Antal dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar minskar över tid

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i antal döda bland både män och kvinnor. Den långsiktiga trenden visar dock att antal dödsfall per år minskar och den största minskningen av dödsfall ser man i antalet akuta hjärtinfarkter.

Att antalet dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar långsiktigt minskar har flera orsaker men beror sannolikt på medicinska och tekniska förbättringar i diagnos och behandling, forskning på området samt förbättringar i livsstil med mera.

Mer hos oss