I kris eller krig kan arbetsuppgifter förändras – nu finns ett nytt utbildningsmaterial om hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret

Publicerad:
Socialstyrelsen arbetar på olika sätt med att stödja kommuner och regioner i deras arbete med att stärka beredskapen och uppbyggnaden av totalförsvaret. Som en del av detta har myndigheten tagit fram ett utbildningsmaterial om hälso- och sjukvårdens roll i totalförsvaret.

Utbildningsmaterialet riktar sig till medarbetare i hälso- och sjuk-vården och ger en övergripande introduktion till hälso- och sjuk-vårdens roll i totalförsvaret. Materialet kan användas i utbildningar om hälso- och sjukvårdens arbete med krisberedskap, katastrof-medicin eller civilt försvar, men även i självstudier.

Utbildningsmaterialets innehåll

Materialet är indelat i fyra kapitel. Det första handlar om vad det innebär att hälso- och sjukvården är en del av Sveriges totalförsvar, det andra om vilket ansvar och uppdrag hälso- och sjukvården har inför och vid händelse av kris eller krig. Det tredje kapitlet fokuserar på vad hälso- och sjukvården behöver förbereda sig på och planera inför, medan det fjärde har fokus på hälso- och sjukvårdens arbete vid kris eller krig.

Här hittar du utbildningsmaterialet