""

Hur många fick ett nytt hjärta under 2019?

Publicerad:
Den frågan kan du få svar på i Socialstyrelsens nya uppföljningssystem som visar den årsrapportering som vårdenheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård gör.

En ökad koncentration av viss, komplex vård som utförs sällan ställer höga krav på kvalitet och tillgänglighet för att åstadkomma god och jämlik vård. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett uppföljningssystem som ska öka transparensen och tillgängliggöra resultat för nationell högspecialiserad vård.

På vår webbplats kan du exempelvis följa hur många patienter som behandlas, varifrån patienterna kommer, hur gamla de är och om det är lika många kvinnor som män. Uppföljningen visar hur tillgängligheten ser ut, det vill säga väntetider till nationella vårdenheter. Det går också att följa vissa viktiga vårdresultat som till exempel överlevnad och vanliga komplikationer.


Inom några år kan vi se trender!

Nu kan man se resultat från 2019. Inom några år kommer vi kunna följa utvecklingen och även visa trender. Eftersom patientunderlaget är litet från början är statistiken inte tillräcklig för att värdera landets eller en enhets resultat. Däremot kan den ge en fingervisning om det behövs djupare analyser. På sikt, när patientunderlaget är större, kommer statistiken bli viktig för att säkerställa att nationell högspecialiserad vård är jämlik och tillgänglig för alla, oavsett var i landet man bor.