Ung person med luva bakifrån i stadsmiljö.

Ny handbok ska underlätta hälso- och sjukvårdens tillämpning av LVM

Publicerad:
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, reglerar förutsättningarna för tvångsvård av personer med missbruk. Socialstyrelsen har publicerat en ny handbok för att underlätta för hälso- och sjukvården att tillämpa regelverket.

Handboken bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten till lag, rättsfall, beslut från Justitieombudsmannen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

- Vård enligt LVM utgör samhällets yttersta garanti för att också de med tyngst missbruk, de som inte själva efterfrågar behandling, ges möjlighet att komma ifrån sitt missbruk. För många av dem kan LVM-vård utgöra skillnaden mellan liv och död, säger Socialstyrelsens jurist Hanna Jarvad som ansvarat för arbetet med handboken.

Personer med missbruk ges stöd både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. För ett år sedan publicerade Socialstyrelsen en handbok om LVM för socialtjänstens personal. Den följs nu av en handbok särskilt framtagen för de som arbetar inom hälso- och sjukvården och fokuserar på uppgifter som åligger läkare och verksamhetschefer.

Hälso- och sjukvården har bland annat ansvar för att

  • anmäla behov av vård enligt LVM
  • utföra läkarundersökning och utfärda intyg enligt LVM
  • att ge sjukvård under LVM-vården.

Kontakt

Hanna Jarvad, jurist Socialstyrelsens rättsavdelning
Telefon: 075-247 33 77