Kvinna går uppför trapp utomhus.

Hälsosamma levnadsvanor lindrar klimakteriebesvär

Publicerad:
För vissa kvinnor medför klimakteriet knappt några besvär alls. För andra är det en svår tid med både kroppsliga och psykologiska besvär. Att förändrar sina levnadsvanor kan vara ett alternativ för att öka sitt välmående och minska besvären.

Fysisk aktivitet kan lindra svettningar, vallningar och känslor av nedstämdhet. Att röra på sig stärker både muskler och skelett och bidrar därför också till att förebygga fall.

Rökning förvärrar de negativa hälsoeffekterna som minskad östrogenproduktion kan leda till. Den som väljer att göra ett rökstopp kan därför uppleva att svettningar och vallningar minskar.

Alkohol kan bidra till att klimakteriebesvären förvärras samt ökar risken för fall. Därutöver ökar alkohol risken för andra sjukdomstillstånd. Redan vid låg konsumtion finns t ex en ökad risk för bröstcancer. Att minska sin alkoholkonsumtion kan därför ge många vinster.

Att äta näringsriktig och varierad kost är viktigt livet igenom, då maten stärker muskler och skelett. Hälsosamma matvanor har positiv effekt på humör, immunförsvar och hjälper till att skydda hjärta och kärl. Under klimakteriet är det särskilt viktigt med näringsriktig mat för att stärka muskler och skelett. 

Förutom att levnadsvanor kan påverka hälsa och mående under övergångsperioden, är de betydelsefulla för att förhindra sjukdomar i ett längre perspektiv. 

Här kan du läsa mer om hälsosamma levnadsvanor och klimakteriebesvär.