Närbild på ett spädbarns ansikte som lutar sig mot en förälders axel

Hälsodataregister – räddar liv och ger bättre vård

Publicerad:
Socialstyrelsens hälsodataregister ger unik kunskap som kan användas för att förbättra hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt, tack vare ny medicinsk kunskap, nya behandlingsmetoder, tekniska innovationer och modernare arbetssätt. För att göra rätt förbättringar behöver vi kunskap om vilken vård och vilka läkemedel som befolkningen fått.

Den informationen kan hämtas från något av de hälsodataregister som Sverige har. Vi som fått vård, tandvård eller läkemedel på recept i Sverige finns med i dessa register.

De svenska hälsodataregistren är unika, tack vare att de rymmer så många individer och att de har funnits sedan många år. Registren bygger på personnummer vilket gör att de kan användas för att analysera och förbättra hälso- och sjukvården, omsorgen och det förebyggande hälsoarbetet.

Nationella hälsodataregister

De nationella hälsodataregister som Socialstyrelsen ansvarar för är:

De flesta av registren har funnits under lång tid, vissa så långt tillbaka som 1950-talet. Nya behandlingsmetoder har kunnat utvecklas tack vare registren. Tidigare läkemedel har ersatts av nya och bättre, tack vare uppföljningar över tid. Sjukhus och andra vårdgivare har kunnat utvärdera den vård de erbjuder med data från registren som grund.

Hälsodataregistren ger kunskap som kan bidra till ökat fokus på patienter och patientnytta och i slutändan till att förbättra livskvaliteten för patienter och rädda liv.

Mer hos oss