""

Gotland sommarsatsar på kompetensutveckling

Publicerad:
Region Gotland har inför sommaren lagt extra stor vikt vid att kompetensutveckla personal som ska vikariera inom äldreomsorgen. Utbildningssatsningen ska höja kvaliteten inom verksamheterna och är en vidareutveckling av insatser från förra sommaren då akuta åtgärder vidtogs med anledning av pandemin.

– Vår förhoppning är att ge de sommarvikarier som inte arbetat inom omsorgen tidigare kunskap så att de känner sig trygga i sin arbetsroll, och det har vi också fått bekräftat av de som deltagit. Vi tror att den här satsningen ger både kortsiktiga och långsiktiga effekter, säger Jane Sandberg, chef på rekryterings- och bemanningsenheten på Region Gotland.

Varje år behöver Region Gotland rekrytera cirka 350 sommarvikarier för äldreboenden och hemtjänstgrupper. Det handlar bland annat om vårdassistenter, undersköterskor och sjuksköterskor.

Redan förra sommaren när situationen var ansträngd på grund av pandemin startade regionen ett samarbete med den kommunala vuxenutbildningen på Gotland gällande utbildning av nya medarbetare. Detta har nu utvecklats och inför sommaren 2021 erbjuds en tvådagarsutbildning för de som inte har arbetat i omsorgen tidigare.

 Innehållet i utbildningen, som 100 personer har möjlighet att gå, är bland annat utarbetat efter Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. Deltagarna får bland annat lära sig mer om:

• Socialtjänstens uppdrag
• Att arbeta med äldre personer
• Covid-19
• Basala hygienrutiner och smittspridning
• Psykisk ohälsa
• Etiskt förhållningssätt och bemötande

Vid rekryteringen av sommarvikarier har regionen också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Tillsammans kommer de i år att erbjuda cirka 40 personer möjlighet att gå en tiodagarsutbildning, som leder till arbete. I utbildningen blandas teori med praktiska övningar. Hygienkunskap, smitta och smittspridning, omvårdnadsmetoder och bemötande är några exempel på vad kursen innehåller.

Obligatorisk att gå utbildning om covid-19

Nytt för i år är också att det är obligatoriskt för samtliga sommarvikarier inom äldreomsorgen och hemtjänsten att genomgå Socialstyrelsens webbutbildningar om covid-19 och basala hygienrutiner samt Svenskt Demenscentrums utbildning Demens ABC.

Utöver att kompetensutveckla sommarpersonal är en viss överbemanning av personal något man tagit till för att säkra upp inför sommaren – ifall läget skulle förändras plötsligt.
Att den ordinarie personalen inom äldreomsorgen och hemtjänsten ska få semester under sommaren är högt prioriterat, säger Jane Sandberg.

– Det har varit ett väldigt tufft år. Många är slitna och har inte haft det sociala nätverk som de brukar ha. De behöver all semester de kan få, och det jobbar vi verkligen för.

– Konkurrensen om arbetskraft är en av de stora utmaningarna inför somrarna här på Gotland. Vi har en kampanj som går ut på att personer från fastlandet erbjuds boende- och reseersättning för att jobba här under sommaren, och i år är det betydligt fler som har nappat på det än tidigare. Det är jättekul och bra att de får se vår underbara ö, och har vi tur så stannar de kvar, fortsätter Jane Sandberg.


Bilden: Jane Sandberg är chef på rekryterings- och bemanningsenheten på Region Gotland. Fotograf: Elena Hedenstein, Region Gotland