Ett rött evighetshjärta mot bakgrund av ritade njurar i olika färger

Fortsatt stort behov av njurtransplantationer

Publicerad:
Behovet av njurar och andra organ är fortsatt stort. Med anledning av Världsnjurdagen den 10 mars lyfter vi årsstatistiken kring njurtransplantationer. I början av 2022 behövdes totalt 676 njurar.   

Njurar är det organ som flest har behov av. Det är också det organ som transplanteras mest. Förra året transplanterades totalt 445 njurar, varav 118 kom ifrån levande donatorer. Året innan var det totala antalet transplantationer 429.

Flest njurdonationer, 279, gjordes år 2021 genom DBD-donation (Donation after Brain Death), då döden inträffar efter en svår och nytillkommen hjärnskada. DBD är vanligast i Sverige.

Därutöver genomfördes 48 njurdonationer från avlidna där döden inträffat efter ett cirkulationsstopp, så kallad DCD-donation (Donation after Circulatory Death). Det bidrog till att antalet njurtransplantationer blev högre än 2020.

De senaste två åren har antalet njurtransplantationer från levande donatorer varit lägre. År 2019 genomfördes 147 njurtransplantationer från levande donatorer att jämföra med 116 år 2020 och 118 år 2021.

Fler behöver ta ställning till organ- och vävnadsdonation

Alla i Sverige har rätt att själva bestämma om de vill donera sina organ och vävnader efter sin död. Majoriteten svenskar är positiva till att donera sina organ- och vävnader efter döden, men fler behöver ta aktiv ställning genom att visa sin vilja i donationsregistret: socialstyrelsen.se/donationsregistret och berätta för sina närstående. Det underlättar för både de närstående och vården att känna till den enskildes vilja.

Ett diagram som visar antalet njurtransplantationer i Sverige olika år

Diagrammet visar totala antalet njurtransplantationer i Sverige från både levande och avliden donator.

Läs mer om Världsnjurdagen