Två äldre personer med rollatorer på promenad.

Förstudie om förutsättningarna för nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Publicerad:
Socialstyrelsen undersöker förutsättningarna för nationella riktlinjer för området rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vi analyserar för- och nackdelar och kommer i en rapport redovisa våra slutsatser till Socialdepartementet i februari 2023.

Bakgrunden till uppdraget är den ojämlikhet som finns i fråga om tillgång till och kvalitet på rehabilitering, habilitering och hjälpmedel runt om i landet.

Socialstyrelsen har också för avsikt att undersöka andra möjligheter för myndigheten att ge stöd till regioner och kommuner inom området. Utifrån analysen och förslagen i rapporten avgör regeringen om det är aktuellt med vidare uppdrag.

Här kan du ta del av regeringsbeslutet om att låta Socialstyrelsen undersöka förutsättningarna för nationella riktlinjer.