Sjuksköterska i möte med patient och anhörig i hemmet. Sjuksköterskan håller i en ask med medicin och anhörig antecknar.

Första samlade kunskapsstödet om hälso- och sjukvård i hemmet

Publicerad:
Hälso- och sjukvård i hemmet är en viktig del i omställningen till en god och nära vård. Nu har Socialstyrelsen publicerat ett nytt kunskapsstöd som ska bidra och inspirera till den fortsatta utvecklingen.

– Socialstyrelsen arbetar för en god och jämlik vård för alla. För många personer kan vård eller rehabilitering i hemmet vara det bästa sättet att få sina individuella behov tillgodosedda. En nyckel är samordningen mellan de aktörer som finns runt patienter och närstående och det är ett av de områden som vårt kunskapsstöd ska bidra till att stärka, säger Maria Hilberth, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Vård i hemmet är en angelägenhet för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Allt fler personer får hälso- och sjukvård i hemmet i någon form. Den medicinska utvecklingen gör det också möjligt att ge god vård i hemmet för tillstånd som tidigare bara kunde behandlas på sjukhus. Det nya kunskapsstödet ger en bred bild och många perspektiv på att ge vård i hemmet. I stödet har Socialstyrelsen samlat angelägna områden för en personcentrerad, jämlik och säker vård och rehabilitering i hemmet. Kunskapsstödet med reflektionsmaterial är del av Socialstyrelsens stöd i omställningen till en god och nära vård.

– Vår tanke är att det här kunskapsstödet ska ge både inspiration och vägledning till de som ansvarar för att utveckla vård i hemmet i sin region eller kommun. Det kan användas som ett stöd och en utgångspunkt till exempel i dialogen mellan kommun och region, mellan vårdcentraler, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst och mellan primärvårdsnivån och den specialiserade nivån, säger Maria Hilberth.

Ta del av kunskapsstödet och tillhörande reflektionsmaterial här