Läkare med patient

Förslag på nya regler för läkarnas ST, BT och AT

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram förslag till nya regler för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST), som i framtiden ska inledas med en bastjänstgöring (BT).

I förslagen finns bland annat regler om vilken kompetens en läkare ska uppnå i BT, tjänstgöringsställen och handledning.

De nya reglerna för ST och BT ingår i en större reform för läkaryrket. Universitetens läkarutbildningar görs om och blir sex år istället för fem och ett halvt. Allmäntjänstgöring (AT) ska tas bort och läkarna kommer kunna ansöka om legitimation direkt efter examen. De övergripande delarna i reformen bestäms av riksdagen och regeringen.

Regeringen har aviserat att längden för hela ST kommer att förlängas från minst fem år till minst fem och ett halvt år och att längden på BT-delen ska vara minst sex månader. Lika som för hela ST kan längden på BT variera då den ska bygga på att läkaren uppfyllt vissa kompetenskrav.

Socialstyrelsens förslag till nya regler för läkarnas ST innehåller bland annat bestämmelser om organisationen kring ST och målbeskrivningar med kompetenskrav för ST inklusive BT.

Förslaget innebär bland annat att:

  • Bastjänstgöringen ska innehålla tjänstgöring inom primärvård och akut sjukvård och en läkare bör inte ha fler än fyra tjänstgöringsställen i sin BT.
  • Den som ska vara handledare för en BT-läkare måste inte vara specialist, det kan också vara en ST-läkare, men handledaren måste ha genomgått handledarutbildning.
  • I den slutliga kompetensbedömningen när en läkare är färdig med sin BT ska en extern bedömare som är specialistläkare delta.

Så småningom kommer alla läkare som ska göra ST omfattas av de nya reglerna. Det är ännu inte bestämt hur det ska fungera i övergångsperioden.

– Vi inväntar att regeringen ska besluta om övergångsbestämmelser om hur det ska fungera i övergångsperioden mellan de två systemen, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har också tagit fram förslag till ändringar i reglerna om läkarnas allmäntjänstgöring (AT). Där föreslås bland annat att det nuvarande kravet att tjänstgöringsavsnittet allmänmedicin måste ligga sist i AT tas bort, liksom kravet att den personliga handledaren måste vara specialist.

Föreskrifterna om läkarnas ST, inklusive BT, och AT skickas nu på remiss till regioner, universitet med flera. Svar ska skickas in senast den 27 mars, och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2020.

Ladda ner och läs förslagen till ändringar i berörda föreskrifter.