Blå ruta med texten läkarbesök i specialiserad öppenvård

Följ hur vården påverkas av pandemin

Publicerad:
Socialstyrelsen publicerar från och med idag statistik om hur pandemins olika vågor har påverkat och påverkar vården. Uppgifterna uppdateras tredje torsdagen varje månad.

Du kan följa utvecklingen inom fyra områden

  • Dagkirurgi och operationer

  • Läkarbesök

  • Hjärtinfarkt och stroke

  • Akutbesök

Statistiken visar hur det ser ut från pandemins början jämfört med året innan. Samtliga områden redovisas på riksnivå, några områden även på regionnivå. Och den är uppdelad på kön och ålder.

Siffrorna kopplar vi ihop med en kort analys och för dig som är särskilt intresserad finns möjlighet till en bredare analys av läget.

Läs mer på sidan Pandemins effekter på vården