""

Fortsätt hindra smitta även när många vaccinerats

Publicerad:
Fler och fler inom äldre- och funktionshindersomsorgen blir vaccinerade mot covid-19. Du som personal behöver ändå fortsätta arbeta för att hindra att smitta kommer in och sprids där du jobbar.

Vaccination mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men vi vet ännu inte i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller hur länge vaccinet skyddar. Alla är inte heller vaccinerade. Det är därför viktigt att fortsätta förebygga och hindra smittspridningen av coronaviruset.

Vi vill påminna om att det finns olika typer av stödmaterial som kan vara till hjälp i det smittförebyggande arbetet, till exempel: