""

Fler möjligheter att genomföra kunskapsprov

Publicerad:
Personer som är utbildade utanför EU och EES behöver genomföra ett godkänt kunskapsprov för att få legitimation inom något av de 22 legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård och tandvård. Från den 1 maj utökas tillfällena att klara kunskapsprovet från tre till fem provtillfällen.

Bakgrunden till Socialstyrelsens beslut är efterfrågan på fler provtillfällen som olika aktörer och sökanden lyft i dialoger med myndigheten.

De nya reglerna innebär att en provdeltagare nu har fem provtillfällen på sig att klara det teoretiska delprovet mot tidigare tre. För att få gå vidare och göra praktiskt delprov krävs att det teoretiska delprovet är godkänt. Därefter har provtagaren som tidigare tre provtillfällen på sig att klara det praktiska delprovet. De nya reglerna även att de som tidigare har blivit underkända tre gånger på kunskapsprovets teoretiska del får ytterligare två försök att genomföra provet.

Beslutet gäller från 1 maj.