Liten flicka och pappa sitter på varsin gunghäst på lekplats. Pappan ler, dottern är koncentrerad på hästens man.

Fler organdonatorer i tre sjukvårdsregioner trots pågående pandemi

Publicerad:
I lägesrapporten Organ- och vävnadsdonation i Sverige för 2020 konstaterar Socialstyrelsens Nationella Donationscentrum att antalet organdonatorer ökade i tre sjukvårdsregioner medan de minskade nationellt sett.

Sydöstra sjukvårdsregionen, Mellansverige och Stockholm-Gotland, hade fler aktuella donatorer 2020 än tidigare trots tidvis hög belastning under covid-19-pandemin. Gemensamt för de tre regionerna är att de gjort särskilda satsningar inom donationsområdet, bl.a. infört donationsspecialiserad sjuksköterska, infört DCD-processen eller etablerat sjukvårdsregionalt donationscentrum. Socialstyrelsen bedömer att detta långsiktiga arbete sannolikt haft betydelse som framgångsfaktorer i sjukvårdsregionerna.

Covid-19 har påverkat tillgången till vävnader negativt då det varit svårigheter att få provsvar på covidtester i tid för att göra tillvarataganden inom de fastställda tidsgränserna efter döden. Väntetiden för en hornhinnetransplantation ökade från tre till nästan sex månader under 2020, jämfört med tidigare år. Pandemin bedöms vara den främsta orsaken till detta.

Socialstyrelsens årliga lägesrapport Organ- och vävnadsdonation i Sverige är en del av den nationella systematiska uppföljningen. I rapporten redovisas kvalitetsindikatorer för organdonation från avlidna donatorer. Rapporten belyser covid-19 pandemin och hur den har påverkat donations- och transplantationsverksamheterna under det gångna året.

Läs rapporten
Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2020Artikelnummer: 2021-6-7445|Publicerad: 2021-06-21
Beställ