Ungdomar i parken

Fler barn lever i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd

Publicerad:
Ekonomiskt bistånd har minskat, men antalet barn som lever i hushåll med långvarigt bistånd ökar. Det är en av slutsatserna i vår lägesrapport för socialtjänstens individ- och familjeomsorg 2022.

Några resultat ur årets rapport:

  • Ekonomiskt bistånd minskar generellt i Sverige, men långvarigt ekonomiskt bistånd ökar samtidigt och över 50.000 barn bor nu i dessa hushåll.

  • Drygt 27.000 barn var placerade i heldygnsvård år 2021 med beslut enligt SoL eller LVU. Majoriteten var över 15 år och något fler pojkar än flickor. Samtidigt har andelen flickor ökat i alla placeringsformer.

  • Stora kommuner har haft lättare att genomföra arbete mot våldsutsatthet under pandemin. Men enligt en studie från Stockholms universitet känner sig socialsekreterare generellt, dåligt rustade för arbete mot våld i nära relationer.

Socialstyrelsen rapporterar varje år om tillståndet och utvecklingen i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Resultatet baseras framför allt på rapporter och sammanställningar från myndigheter året innan.

Ta del av lägesrapporten
Individ- och familjeomsorg – Lägesrapport 2022Artikelnummer: 2022-3-7832|Publicerad: 2022-03-30