Äldre kvinna får hjälp av hemtjänstpersonal

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten från 1 juli

Publicerad:
Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgkontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.

Många personer med hemtjänst möter i sin vardag personal från olika verksamheter och utförare och från olika yrkesgrupper. Undersökningar visar att de flesta som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst. Det kan även öka tryggheten för deras anhöriga.

Huvudregeln är att en fast omsorgskontakt alltid ska erbjudas, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Omsorgsarbetet är en central del av omsorgskontaktens uppdrag, och att utföra beviljade hemtjänstinsatser är en del av omsorgskontaktens uppgifter.

Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska.

Socialstyrelsen tar fram vägledning

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett vägledningsmaterial om hur den nya bestämmelsen kan genomföras. Det ska bland annat innehålla exempel på arbetssätt kring den fasta omsorgskontakten för att uppnå kontinuitet, trygghet, samordning och individanpassad omsorg. Materialet kommer att publiceras under våren 2023.

Mer information om fast omsorgskontakt

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-6-8006|Publicerad: 2022-06-16

Proposition 2021/22:116 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Betänkande från utredningen om en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, SOU 2020:70