En person tvättar händerna.

EU-ordförandeskapet: högnivåmöte om antibiotikaresistens

Publicerad:
Internationell samverkan är avgörande för att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Den 6 till 7 mars samlas experter och ledare från hela EU i Stockholm och Uppsala för att bland annat diskutera hållbar tillgång till antibiotika. Socialstyrelsen deltar som expertmyndighet.

Mötet arrangeras av Socialdepartementet som en del av det svenska ordförandeskapet. Vid mötet lyfts förutom hållbar tillgång till antibiotika även frågor om hur EU kan stärka de globala åtgärderna mot antibiotikaresistens.

- Antibiotikaresistenta bakterier känner inga gränser, därför behöver vi hjälpas åt, inom Sverige, inom EU och globalt. Vi behöver också samverka över samhällssektorer. Frågan berör allt från djurhållning, livsmedel, hälso- och sjukvård till oss själva som individer, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, som deltar i mötet.

Sverige är på flera sätt ett föregångsland tack vare tidiga insatser mot antibiotikaresistens. I Sverige finns en etablerad och tät samverkan kring antibiotikafrågor. Sedan 10 år deltar Socialstyrelsen tillsammans med 25 andra myndigheter och organisationer från olika samhällssektorer i en samverkansfunktion. Arbetet drivs av gemensamma målsättningar och handlingsplaner, utifrån en helhetssyn på hälsa och miljö

God hygien minskar användningen av antibiotika

Sjukvården behöver fungerande antibiotika för att kunna rädda liv, men all användning driver på utvecklingen av resistenta bakterier. Socialstyrelsens bidrag i arbetet handlar framförallt om att vara steget före. God hygien förebygger vårdrelaterade infektioner och minskar användningen av antibiotika. I slutändan bidrar det till att bromsa antibiotikaresistens. Socialstyrelsen har bindande föreskrifter om basala hygienrutiner, som gäller både för hälso- och sjukvård och socialtjänsten, och erbjuder utbildningar i basal hygien för olika verksamheter.

Socialstyrelsen deltar i en utställning i anslutning till mötet, där deltagarna bland annat kan testa en webbutbildning i basal hygien på engelska, och får veta mer om Sveriges arbete med AMR (antimikrobiell resistens) och patientsäkerhet.