Mikroskopisk vy av coronavirus

Dödlighet i covid-19 har koppling till inkomstnivå

Publicerad:
De flesta som avlidit i covid-19 har tillhört de lägre inkomstnivåerna. En av förklaringarna är att de flesta som avlidit varit över 65 år och därmed haft pension. Men även de avlidna mellan 50–64 år har haft lägre inkomster än motsvarande åldersgrupp i befolkningen som helhet.

De flesta personer som har avlidit i covid-19 har varit över 65 år. Inkomsten är oftast lägre i denna grupp eftersom flertalet har pension. Av de avlidna som var mellan 50 och 64 år tillhörde 43 procent någon av de två lägsta inkomstnivåerna, så kallade kvintiler. För motsvarande åldersgrupp i befolkningen som helhet tillhör 22 procent någon av de lägsta inkomstkvintilerna. Till antalet är det dock få personer under 65 år som avlidit till följd av pandemin vilket gör jämförelsen osäker.

Sammantaget visar statistiken på ett ökat antal bekräftat smittade under pandemins tredje våg. Totalt har drygt 960 000 personer testat positivt för covid-19 under perioden från september 2020 fram till mitten på juni 2021. Det ska jämföras mot knappt 94 00 bekräftat smittade under pandemins första våg som sträcker sig från februari fram till och med augusti 2020.

De flesta som har avlidit i covid-19 gjorde det under den första och andra vågen. Under den tredje vågen har drygt 1 500 avlidit jämfört med drygt 12 000 under första och andra vågen.