Två leende sjuksköterskor går mellan patienter

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vacciner mot covid-19

Publicerad:
För att genomföra effektiva och säkra vaccinationer mot sjukdomen covid-19, har Socialstyrelsen beslutat att ge distriktssköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19.

Föreskrifterna kommer att omedelbart träda i kraft den 29 december. Författningen kan dock tillämpas först när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 publiceras. De nya föreskrifterna reglerar endast behörigheten för ordination av vacciner mot covid-19.

Rätt kompetens behövs för att få ordinera vaccin

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har idag behörighet att ordinera läkemedel för vaccination enligt bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. Det framgår av Socialstyrelsen föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Dessa sjuksköterskor förutsätts ha nödvändig utbildning för att kunna hantera vacciner, vilket är anledningen till att de nu även får ordinera vacciner mot covid-19. Även alla läkare har rätt att ordinera vaccin mot covid-19.

Alla sjuksköterskor får ge vaccin

Samtliga sjuksköterskor får sedan tidigare administrera, det vill säga injicera, vaccin. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

  • De nya föreskrifterna innebär att en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, är behörig att till vuxna (personer över 18 år) ordinera vaccin mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer.
  • En sjuksköterska är behörig om hen har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
  • Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.
  • Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.