Sjukvårdspersonal injicerar vaccin i en arm

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vaccin mot covid-19 till barn 12–15 år

Publicerad:
Folkhälsomyndigheten har beslutat att även barn som är 12–15 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige.

Sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har rätt att till barn 12-15 år ordinera vaccin mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utöver det är en sjuksköterska behörig att ordinera vaccin mot covid-19 till barn 12-15 år om hen har en utbildning som är likvärdig med hela specialistutbildningen till distriktssköterska eller med hela specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.

Alla sjuksköterskor får ge vaccin

Samtliga sjuksköterskor får administrera, det vill säga injicera, vaccin. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Läkare

Läkare får både ordinera och administrera läkemedel för vaccination mot covid-19.