Två leende sjuksköterskor går utomhus

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vaccin mot covid-19 även till barn

Publicerad:
Folkhälsomyndigheten har beslutat att även ungdomar som är 16 och 17 år (födda 2005 eller tidigare) ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige. Socialstyrelsen har i och med det beslutat att ge distriktssköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vaccin mot covid-19 till barn.

Rätt kompetens behövs för att få ordinera vaccin

Barnsjuksköterskor och distriktssköterskor fick i december 2020 behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till vuxna enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19.

Nu får sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar rätt att till både vuxna och barn ordinera vaccin mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Utöver det är en sjuksköterska behörig att ordinera vaccin mot covid-19 till både vuxna och barn om hen har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 4 augusti 2021.

Alla sjuksköterskor får ge vaccin

Samtliga sjuksköterskor får sedan tidigare administrera, det vill säga injicera, vaccin. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Läkare

Läkare får sedan tidigare både ordinera och administrera läkemedel för vaccination mot covid-19 till såväl vuxna som barn.