Susanne Åhlund och Olivia Wigzell

Chief Midwifery Officer utsedd att representera Sverige internationellt

Publicerad:
Socialstyrelsen fick den 15 juni i uppdrag av regeringen att utse en Chief Midwifery Officer för att förstärka samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) i frågor rörande kvinnohälsa och utövandet av barnmorskeyrket.

Den 20 juni beslutade generaldirektör Olivia Wigzell att utredaren Susanne Åhlund, vid avdelningen för kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården på Socialstyrelsen, blir Sveriges första Chief Midwifery Officer.

– Det känns väldigt roligt att Socialstyrelsen kan ta ett större ansvar för barnmorskans roll i vården i vårt samarbete med WHO. Rollen skapar styrka också i vårt nationella samarbete och ger oss ett tydligt mandat, säger Olivia Wigzell.

Rollen Chief Midwifery Officer blir ett komplement till Chief Medical Officer, Chief Nurse Officer och Chief Dental officer, som finns i länderna inom EU och WHO. Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att utse dessa roller, som fungerar som kontaktpunkter i professions- och policyfrågor nationellt och internationellt.

Susanne Åhlund har tidigare arbetat med kvinnohälsofrågor gentemot WHO som kontaktpunkt för barnmorskefrågor, i nära samarbete med Chief Nurse Officer Charlotta George på Socialstyrelsen. Nu blir alltså Sverige ett av de länder som har en tydligt utpekad roll på statlig nivå, som kan agera både nationellt och internationellt för att främja barnmorskefrågor och driva på i frågor om kvinnors hälsa.

– Den svenska barnmorskan har en bred och internationellt erkänd kompetens. Sverige ligger även långt fram inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och rättigheter. Med den här rollen får vi en möjlighet att synliggöra barnmorskans professionella roll, både nationellt och internationellt, och bidra till en bättre och mer jämlik vård inom området sexuell och reproduktiv hälsa, säger Susanne Åhlund.

Läs regeringens pressmeddelande här