Ungdomar med telefoner

Brottsförebyggande samverkan i SIG och SSPF

Publicerad:
Samverkan är en framgångsfaktor för att förebygga att barn och unga begår brott. Nu finns material för kommuner som vill starta upp samverkan enligt samverkansformerna sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Materialet riktar sig till både beslutsfattare och de som arbetar operativt med brottsförebyggande arbete i samverkan.  Det innehåller råd inför uppstart av samverkan, beskrivning av processen och centrala komponenter i samverkansformen samt ett antal framgångsfaktorer för effektiv och hållbar samverkan. Till materialet hör även en vägledning om SIG utifrån principerna om risk, behov och mottaglighet.

Läs mer och se materialet på Brottsförebyggande rådets webbplats

Om samverkansformerna

SIG och SSPF är båda samverkansformer för att förebygga att barn och unga begår brott. Skillnaden är att de utvecklats för olika målgrupper, där SIG vänder sig till ungdomar med högre risknivå. Men i praktiken varierar målgruppen för arbetet i kommunerna. Här anges den ursprungliga tanken för respektive modell.

SSPF utvecklades för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet. Här samverkar skola, socialtjänst, polis och fritidssektor.

SIG (sociala insatsgrupper) utvecklades för att stötta unga med hög risk för att begå brott att lämna en kriminell livsstil. Här samverkar i grunden socialtjänst, polis och skola.