Folio Images
+46 8 720 56 00
info@folio.se

Bra vanor – tänk stort, börja smått

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram två olika spel som på ett lekfullt sätt inspirerar till hälsosamma levnadsvanor. Fokus ligger på fysisk aktivitet och hälsosamma livsmedel. Materialet består dels av ett spel, dels av en blädderpärm med tips om olika aktiviteter.

Syftet är att underlätta för personal och personer som har stöd utifrån LSS/SoL med anledning av en kognitiv funktionsnedsättning att på ett stimulerande och inspirerande sätt puffa i hälso- främjande inriktning. Spelen kan överhuvudtaget skapa ett trevligt avbrott i vardagen.

Spelet består av en spelplan och 60 kort med förslag på aktiviteter. På varje kort finns en aktivitet som spelaren ska utföra för att kunna gå vidare på spelplanen. Aktiviteterna kan vara fysiska, till exempel att dansa, eller relatera till livsmedel och mat.

Blädderpärmen innehåller tips på aktiviteter. Pärmen kan till exempel stå i ett gemensamt utrymme på ett gruppboende. Man kommer sedan överens om när man vänder blad samt gör den aktivitet som föreslås på bladet.