Hemtjänst hemma hos kvinna

Begränsa smittspridningen av covid-19 med basala hygienrutiner

Publicerad:
Antalet fall av covid-19 ökar återigen i Sverige. För att skydda både de som får omsorg och personalen är det viktigt med god följsamhet till basala hygienrutiner. Kom ihåg att även sommarvikarier behöver ha rätt utbildning.

Webbutbildning i basala hygienrutiner

Socialstyrelsen har en kostnadsfri webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg, som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.

Utbildningen beskriver vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning. Utbildningen tar cirka en timme att genomföra.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

De som arbetar inom vården eller omsorgen möter ofta sköra personer som riskerar allvarliga konsekvenser av covid-19. Därför är det viktigt att så många som möjligt i personalen har tagit alla de vaccindoser som de erbjudits. Det är även viktigt för den egna hälsans skull, eftersom det både skyddar mot allvarlig sjukdom och död.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till personal i vård och omsorg