Bättre vård för kommande generationer

Publicerad:
I det medicinska födelseregistret samlas data om graviditeter, förlossningar och om det nyfödda barnet. Uppgifterna används för att ge underlag till beslut och behandling.

Varje år föds över 110 000 barn i Sverige. En förlossning är en stor händelse och vården för den födande kvinnan har förändrats mycket sedan 70-talet, då det medicinska födelseregistret skapades.

Medicinska födelseregistret innehåller information om graviditeten, förlossningen och det nyfödda barnet. Det innehåller även uppgifter om mammans hälsovanor, till exempel rökning och vikt.

Medicinska födelseregistret ger en heltäckande bild av förlossningsvården i hela landet. Med data från tidigare år kan forskare och hälsoutredare följa utvecklingen, exempelvis kring frågor som:

  • Vad är medelåldern bland kvinnor som föder barn och hur varierar den i
    landet?
  • Hur många gravida kvinnor röker och hur många har högt BMI?
  • Vilken typ av smärtlindring används vid förlossning? Finns det skillnader i smärtlindring mellan olika delar av landet? Vad kan förklara dessa skillnader?
  • Hur stor andel fick svårare bristningar i samband med förlossningen?
  • Hur stor andel av barnen föds för tidigt?

Medicinska födelseregistret används i forskning och analys. För att ta reda på hur mammans hälsa påverkar fostret eller det nyfödda barnet, kan uppgifter från medicinska födelseregistret jämföras med kvalitetsregister och andra datakällor. Uppgifterna i registret ger underlag för beslut och behandling som bidrar till en bättre vård för kommande generationer.