Att möta personer som har erfarenhet av sex mot ersättning

Publicerad:
Endast en tredjedel av Sveriges kommuner anser sig ha tillräcklig kompetens för att hantera frågor om sexköp. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram material för att öka yrkesverksammas kompetens på området.

Det är Sveriges Radio som har kartlagt hur kunskapen om sex mot ersättning ser ut hos socialtjänsterna i landet. Det finns inte några formella krav på vilken typ av kompetens socialtjänsten ska ha på området. Samtidigt är sexköp något som kan förekomma i hela landet och det är därför viktigt att verksamheterna har grundläggande kunskap för att kunna känna igen tecken på att någon har erfarenhet av sex mot ersättning.

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram flera typer av material för att öka yrkesverksammas kompetens om sexuell utsatthet. Bland annat har vi tagit fram utbildningspaketet Sex mot ersättning och ett podcastavsnitt på samma ämne. Här hittar du en del av vårt material.

Utbildningsmaterial
Utbildningsmaterial