Att möta personer med könsdysfori

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram ett informationsmaterial om att möta personer med köndysfori. Materialet riktar sig till dig som arbetar inom till exempel primärvården, elevhälsan eller ungdomsmottagningarna.

Personer med könsdysfori har en stark och ihållande känsla av att kroppen inte stämmer överens med könsidentiteten, något som ofta är förknippat med ett psykiskt lidande och som medför en nedsatt förmåga att fungera i vardagen.

Vid mötet med de här personerna är två saker särskilt viktiga

  • att bemöta personen på respektfullt sätt
  • att remittera den som vill komma till utredning vidare till något av specialistteamen i landet.

Informationsbroschyren ”Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbete” beskriver kort vad könsdysfori är, ger tips kring bemötande och innehåller adresser till specialistteamen. Det finns också en broschyr som riktar sig till personer med könsdysfori. Båda broschyrerna går att beställa kostnadsfritt från oss.

Allt material finns samlat på sidan Vård och behandling av personer med könsdysfori. Där finns också det kunskapsstöd som specialistteamen använder.

Informationsmaterial
Till dig som möter personer med könsdysfori i ditt arbeteArtikelnummer: 2020-1-6580|Publicerad: 2020-02-04
Beställ
Informationsmaterial
Till dig med könsdysforiArtikelnummer: 2020-1-6579|Publicerad: 2020-02-04
Beställ