Pappa och flicka går på strand

Arbetet med stöd till Ukraina och till de som flyr fortsätter

Publicerad:
Socialstyrelsen fortsätter bidra till det svenska hälso- och sjukvårdsstödet till Ukraina efter Rysslands invasion. Dessutom stödjer myndigheten bland annat kommuner med kunskap som behövs vid mottagandet av flyktingar från kriget i Ukraina.

Stödet till Ukraina står högt på Socialstyrelsens, Sveriges och hela EU:s dagordning. Samordningen inom Sverige är en stor del av arbetet för att stödet ska vara så effektivt som möjligt. Socialstyrelsen samarbetar tätt med andra myndigheter, regioner och kommuner. Stödet samordnas också inom EU, där Sverige nu är ordförandeland.

Myndigheter, regioner och kommuner har olika roller i arbetet. Socialstyrelsen bidrar bland annat med expertkunskaper till regioner och kommuner för att stärka deras arbete med att ta emot de som flyr till Sverige från Ukraina. Till exempel juridisk information om rätt till vård och bistånd i Sverige, information om hälsoundersökningar, information om socialtjänstens ansvar för barn som flytt till Sverige.

När det gäller den svenska samordningen av medicinsk evakuering av patienter från Ukraina samverkar Socialstyrelsen med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regionerna och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping. Via Socialstyrelsen har också donationer av sjukvårdsutrustning och materiel gjorts.

Läs mer på sidan samlad information med anledning av kriget i Ukraina.