sköterska vid dator på VC

Ändringar i klassifikationer och nya kodtextfiler 2022

Publicerad:
Nu har Socialstyrelsen publicerat ändringar i tre olika klassifikationer.

Ändringarna gäller från 1 januari 2022 och omfattar:

  • ICD-10-SE

  • KVÅ

  • ICF

I ICD-10-SE har vi bland annat lagt till nya nationella fördjupningskoder vad gäller aortadissektion, maligna tumörer i familjeanamnesen, mycoplasma genitalium, opioidberoende och sarkopeni.

I KVÅ har vi ändrat och/eller lagt till åtgärdskoder inom bland annat områdena för hjärt-lungmaskin, kärlkirurgi, nutrition och psykiatri.

I ICF har vi bland annat ändrat vissa kodtexter samt lagt till en kod om att sköta öronen.