Allmänna råd om undantag från besöksförbudet

Publicerad:
Nu finns nya allmänna råd som stöd för bedömning om det finns särskilda omständigheter som motiverar undantag från besöksförbudet på äldreboenden.

Stödet är till för dig som verksamhetsansvarig, för att bedöma om det finns särskilda omständigheter som motiverar undantag från besöksförbudet på äldreboenden. I våra allmänna råd kan du se några exempel på sådana omständigheter.

För de fall det finns skäl för undantag har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer. Dessa ger råd om hur din verksamhet kan ta fram lokala rutiner för att förebygga smittspridning av covid-19 vid besöket.

Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pdf)

De allmänna råden är beslutade men finns ännu inte i tryckt format. Det kan komma att göras språkliga och redaktionella ändringar i den tryckta versionen.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19- pandemin

Här kan du läsa frågor och svar kopplade till besöksförbudet, under rubriken Äldre