Regnbågsfärgade gummistövlar på en ensilagebal.

Aktuellt om den pågående uppdateringen av kunskapsstöd om könsdysfori

Publicerad:
Socialstyrelsen arbetar med att uppdatera kunskapsstödet om barn och ungdomar med könsdysfori.

Uppdatering och publicering av avsnitt i kunskapsstödet sker successivt för att vägleda i särskilt angelägna frågor. Enligt planering skulle myndigheten nu i december publicera det uppdaterade kapitlet om hormonbehandling och könskonträr behandling.

Vi inväntar nu de slutgiltiga vetenskapliga kunskapsunderlagen från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, för att kunna beakta även den forskning som har tillkommit under de senaste månaderna. Det återstår alltså ett arbete för att slutföra uppdateringarna av kapitlet. Därför är publiceringen framflyttad till februari 2022.

Tidigare har vi uppdaterat och publicerat kapitlen ”Stöd till unga och deras familjer” och ”Utredning av könsinkongruens hos barn och ungdomar”. Uppdateringen av kunskapsstödet är ett regeringsuppdrag med sista redovisningsdag 31 maj 2022.