Kvinnor på äldreboende sitter i soffa och fåtölj och samtalar

Utvärdering av använda medel från bland annat Äldreomsorgslyftet

Publicerad:
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat hur kommunerna har använt de två statsbidragen Äldreomsorgslyftet och Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer under 2020 och 2021, och vad resultatet blev.

Utvärderingen visar bland annat:

  • Kommunerna har arbetat i linje med regeringens syfte med satsningarna, efter sina lokala förutsättningar, men har kommit olika långt.
  • Covid-19-pandemin påverkade både kommunernas arbete med dessa satsningar och resultatet.
  • Kommunerna har använt medlen till olika yrkesgrupper, verksamhetsområden, utvecklingsområden och målgrupper av äldre personer.
  • Medlen har använts till områden där regeringen, kommunerna, Socialstyrelsen och utredningar har sett behov av att höja kvaliteten inom vården och omsorgen för äldre personer.
  • Kommunerna har önskemål om fortsatta statliga satsningar på äldreomsorgen, bland annat gällande kompetensförsörjning.
  • Kommunerna önskar mer långsiktiga satsningar som utformas i en dialog med kommunerna, för att de ska passa bättre med kommunernas lokala förutsättningar.
Rapport
Ekonomiskt stöd till äldreomsorgenArtikelnummer: 2023-3-8465|Publicerad: 2023-03-31

Det går fortfarande att rekvirera statsbidraget Äldreomsorgslyftet – till och med den 30 april 2023

Som kommun kan du använda statsbidrag från Äldreomsorgslyftet för att ge ny och befintlig personal inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre personer en möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för personalen som studerar och kan inte användas till andra kostnader. Sista dag att rekvirera är den 30 april 2023.

Statsbidrag – Äldreomsorgslyftet 2023