Ett leende spädbarn sitter mellan två kvinnor

24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården

Publicerad:
Barnhälsovården spelar en viktig roll i arbetet för att främja en god och jämlik hälsa. I samarbete med Socialstyrelsen publicerar Folkhälsomyndigheten nu en samling med lärande exempel från regionerna som kan ge inspiration till att förbättra tillgängligheten till barnhälsovården i hela landet.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har samlat ett urval av insatser som regionerna har genomfört för att öka tillgängligheten till barnhälsovården. Insatserna genomfördes mellan 2018 och 2020, inom ramen för statens och SKR:s tre år med överenskommelser om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården. 

Regionerna har genomfört ett sextiotal olika insatser i form av exempelvis resursförstärkning, kompetenshöjning till personal, utökad samverkan och genom att vidareutveckla redan befintliga arbetssätt. 

Publikationen riktar sig i första hand till personal inom barnhälsovården, beslutsfattare och verksamhetsutvecklare. 

– Genom att vi samlar regionernas erfarenheter av insatserna kan regionerna ta del och inspireras av varandras arbeten. Förhoppningen är att det kan motivera till en fortsatt utveckling av tillgängligheten i barnhälsovården. Som på sikt kan bidra till mer jämlika uppväxtförhållanden så att varje barn i landet får en god start i livet, säger Rose-Marie Nylander, utredare på Socialstyrelsen.

Ta del av de olika insatserna på folkhälsomyndigheten.se