Ung kvinna sitter i bil och tittar ut genom fönstret. Text: Visa din vilja i donationsregistret, socialstyrelsen.se/donationsregistret. Socialstyrelsens logga.

Donationsveckan gav 10309 anmälningar

Publicerad:
Donationsveckan 2020 ledde till dryga 10300 anmälningar i donationsregistret jämfört med 400-800 en vanlig vecka. Ytterligare 1730 anmälningar kom in efter gårdagens program Fråga doktorn i SVT1. Under veckan meddelade även regeringen sin proposition om förslag till nya regler om organdonation och ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen.

Direkt efter Donationsveckan medverkade Socialstyrelsen i programmet Fråga Doktorn i SVT1. I inslaget den 9 november berättar två föräldrar om sitt beslut att låta deras dotter bli organdonator. Alva var bara sex år och hennes organ räddade fyra människors liv. Under gårdagen kom det in ytterligare 1730 anmälningar till donationsregistret.

Socialstyrelsen fortsätter att påminna om vikten av att visa sin vilja i donationsregistret och berätta för sina närstående, under hela november i bland annat sociala medier.

Regeringen fattade två beslut under Donationsveckan

I ett pressmeddelande meddelade regeringen att de lämnar in en proposition med förslag på nya regler om organdonation. Med förslaget vill de stärka förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet och på sikt öka antalet organdonationer.

Ett av förslagen är att närståendes rätt att förbjuda donation ska tas bort. Det så kallade närståendevetot kan idag praktiseras om en avliden persons inställning till att donera sina organ är okänd. De föreslår även att det under vissa förhållanden ska bli möjligt att ge medicinska insatser före döden till en möjlig donator, så kallad organbevarande behandling.

Utöver det ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hinder i hälso- och sjukvården för en ändamålsenlig verksamhet när det gäller organdonationer. Utifrån kartläggningens och analysens resultat ska myndigheten föreslå åtgärder som kan bidra till att fler donationer kommer till stånd. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2022.