Hälsoundersökning av asylsökande – publicerat om detta ämne