/

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar

Kontakt

Svarsfunktion för socialtjänstens flyktingfrågor - ring eller ställ fråga via formulär

Övriga frågor via Socialstyrelsen
075-247 30 00