/

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar

Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar.

 

Socialstyrelsen arbetar med många olika frågor för att stödja dig i vård och omsorg som möter asylsökande barn och vuxna och andra flyktingar. Några exempel är att vi:

 

Socialstyrelsen samarbetar även med andra myndigheter på nationell nivå.