/

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar

Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar. Med anledning av flyktingsituationen har vi intensifierat insatserna och stödet inom dessa frågor.

 

Flyktingsituationen – det här arbetar vi med

I och med flyktingsituationen arbetar myndigheten med många olika frågor för att stödja dig som arbetar i vården och omsorgen. Några exempel är att vi:

 

Socialstyrelsen samarbetar även med andra myndigheter på nationell nivå.

Kontakt

Svarsfunktion för socialtjänstens flyktingfrågor - ring eller ställ fråga via formulär

Övriga frågor via Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Att öka förutsättningar för egen försörjning – Unga vuxna i verksamheten ekonomiskt bistånd

Slutredovisning av uppdraget med anledning av det ökade mottagandet av ensamkommande barn m.m.

Att samtala genom tolk

Mer hos andra

Krisinformation.se, för kommuner, myndigheter och samhällsaktörer.

Informationsverige.se, för
personal eller frivillig som kommer i kontakt med ensamkommande barn.

För privatpersoner

Vill du göra en insats för ett barn?

krisinformation.se ger en överblick vad myndigheter och andra aktörer gör med anledning av flyktingsituationen.