/

Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar

Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter asylsökande och andra flyktingar. Med anledning av flyktingsituationen har vi intensifierat insatserna och stödet inom dessa frågor.

 

Flyktingsituationen – det här arbetar vi med

I och med flyktingsituationen arbetar myndigheten med många olika frågor för att stödja dig som arbetar i vården och omsorgen. Några exempel är att vi:

 

Socialstyrelsen samarbetar även med andra myndigheter på nationell nivå.

Kontakt

Svarsfunktion för socialtjänstens flyktingfrågor - ring eller ställ fråga via formulär

Övriga frågor via Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Att samtala genom tolk

Mer hos andra

Krisinformation.se, för kommuner, myndigheter och samhällsaktörer.

Informationsverige.se, för
personal eller frivillig som kommer i kontakt med ensamkommande barn.

För privatpersoner

Vill du göra en insats för ett barn?

krisinformation.se ger en överblick vad myndigheter och andra aktörer gör med anledning av flyktingsituationen.