Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Handhygien

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. Här finns en affisch om handhygien som kan laddas ner och sättas upp på lämpliga ställen.

Våra händer är ständigt i kontakt med föremål och andra personer, till exempel när vi skakar hand. Överallt finns mikroorganismer som fastnar på händerna vid dessa kontakter. De kan sedan smitta oss när våra händer kommer i kontakt med ögon, näsa eller mun. Vi kan också föra mikroorganismer vidare till andra.

Tvätta händerna ofta

Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien. Det är en självklar grundregel att alltid tvätta händerna efter toalettbesök, före måltid eller hantering av livsmedel samt när du har hanterat något smutsigt.

Affisch

För att påminna om betydelsen av en god handhygien har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gjort en affisch om handhygien som kan laddas ner och sättas upp på lämpliga ställen.

För dig som arbetar inom vård, omsorg och skola

För personer som arbetar inom vård, omsorg och skola finns särskilda rekommendationer och krav för att patienter i hälso- och sjukvården, äldre personer i omsorgen samt barn i förskolan inte ska utsättas för onödiga smittrisker.

För hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) gäller Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.

I Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag Att förebygga vårdrelaterade infektioner finns ett kapitel om handhygien i vården.

För personal i förskolan finns rekommendationer om personalens handhygien i Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt Smitta i förskolan.

WHO:s arbete för en god handhygien

Ren vård är säkrare vård (Clean Care is Safer Care) är en kampanj för handhygien i vården som ett stort antal medlemsländer, däribland Sverige, stödjer.

Den 5 maj har utsetts till en årlig handhygienens dag, då genomförs kampanjer på många olika platser.